راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم فضایی در دانشگاه تهران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدرضا حاتمی رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت: دانشگاه تهران اعلام شد.

حاتمی گفت: اجرای این دوره به عنوان دامنه جدید در جلسه شورای برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران تصویب شده است و در صورت مجوز حوزه از سوی دفتر توسعه آموزش عالی وزارت علوم، پژوهش و فناوری برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1401 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد علوم فضایی گروه فیزیک فضایی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پذیرفته می شود.

علیرضا محمودیان، استادیار گروه فیزیک فضایی پژوهشگاه ژئوفیزیک با تشریح این رشته و با بیان اینکه این رشته یک رشته بین رشته ای و ترکیبی از تخصص های مختلف مانند برق، فیزیک، هوافضا است، درباره لزوم راه اندازی این رشته گفت: صنعت فضایی بدون داشتن اطلاعاتی از فضای اطراف زمین از رشته های مختلف مهندسی وارد این عرصه شد و در زمان مطالعه بنا به نیاز اطلاعات مختصری در قالب مقاله به دست آوردند، ضمن اینکه هدف ژئوفیزیک این موسسه به معرفی و آموزش دانشجویان ورودی به این رشته با علوم مختلف پیرامون فضا می‌پردازد.

محمودیان حرکت به سوی مرزهای دانش را از دیگر اهداف راه اندازی این رشته دانست.