برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به تخلفات شهرداری شهریار – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه قاضی بابایی خطاب به متهمان مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم ارسلان محمدی خواست جای او را بگیرد.

متهم برخاست و با رد اتهام از وکیل خود خواست از وی دفاع کند.

حمید ابراهیم زاده وکیل ارسلان محمدی در جایگاه حاضر شد و مدعی شد اعترافات موکلش صحت ندارد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از کیفرخواست افرادی که به عنوان شاهد احضار شده بودند، از نحوه برخورد حضوری این افراد با موکلش انتقاد کرد و از دادگاه خواست تا با حضور قاضی بابایی به صورت حضوری برخورد کند.

در ادامه این جلسه متهم محمد فاتحی محاکمه شد و با رد اتهامات عنوان کرد: رشوه نگرفته ام و ارسلان محمدی اعتراف کرد که 70 میلیون تومان به عنوان آماده به من بدهکار بوده است.

متهم بابیان اینکه این مبلغ در مقابل دوربین مداربسته گرفته شده و من با اشراف داشتن دوربین مداربسته این کار را انجام داده ام، گفت: این مبلغ از ارسلان محمدی به امانت گرفته شده است.

این حکم متهم با واکنش قاضی بابایی همراه شد.

قاضی بابایی خطاب به متهم گفت: چرا این مبلغ را گرفتی؟ چرا این مبلغ را در محل کار خود دریافت کرده اید و چرا دلار دریافت کرده اید که متهم در پاسخ گفت: این دلارها را به عنوان وام و به سلیقه او دریافت کردم.

قاضی بابایی از متهم کامبیز رشیدی خواست که بایستد.

متهم برخاست و منکر اتهامات مندرج در کیفرخواست شد و گفت اعتراف خود را نمی پذیرد.

متهم رشیدی در ادامه اتهام رشوه دادن به رهنما از طریق احسانی نسب را رد کرد و گفت: من در گذشته با حسین رهنما رابطه مالی داشتم و موضوع فساد را قبول ندارم.

متهم نیز اتهام جعل را رد کرد.

روح الله غلامی، وکیل رشیدی پس از پایان دادگاه صحبت کرد و مدعی شد اعداد مندرج در کیفرخواست مطابقت ندارند.

این وکیل دادگستری با ادعای غیرقانونی بودن بازداشت موکلش افزود: اعترافات و اعترافات موکلم قابل استفاده در دادگاه نیست.

در ادامه این جلسه دادگاه مصطفی عبدالکریم به صحبت پرداخت و ضمن رد اتهامات مندرج در کیفرخواست گفت: رشوه دریافت نکرده ام. اگر رشوه گرفته ام این مبلغ را چگونه و از کجا دریافت کرده ام؟

متهم از دادستان شهریار تشکر کرد بهلت بیماری او را روانه زندان نکرد.

وی تاکید کرد: هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است.

دادستان شهریار با اجازه قاضی وارد میدان شد و در پاسخ به اظهارات متهم گفت: آقای عبدالکریم اذعان داشت که قرارداد مشارکت در ساخت ملک واقع در کوچه اوستا با آقای رشیدی منعقد شده است. 45 درصد و آقای رشیدی 55 درصد بود. علت افزایش 5 درصدی امتیازات به آقای احسان نسب به دلیل الحاق املاک مذکور به بافت شهرداری بوده است.

قاضی از متهم پرسید که آیا اعترافات را قبول دارد یا خیر که متهم پاسخ منفی داد.

در ادامه این جلسه، قاضی بابایی جلسه بعدی دادگاه را روز سه شنبه پنجم بهمن ماه سال جاری اعلام کرد.