افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن کریم پلیس در مشهد


افتتاحیه بیست و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروی انتظامی کشور در مجتمع شهید مطهری مشهد برگزار شد.