20 روستا در محاصره طوفان شن / برق 15 روستا قطع شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

امین باقری در گفتگو با مهر با اشاره به تداوم طوفان شن در شرق کرمان و شهرستان ریگان گفت: روش ما یک اصلی و روستایی و کاهش دید افقی هستیم.

وی گفت: متاسفانه تاکنون راه دسترسی 20 روستا بسته شده و تلاش برای بازگشایی این راه ها ادامه دارد.

باقری همچنین از قطع برق 15 روستا خبر داد و گفت: تیم های اورژانس شرکت برق در تلاش برای رفع مشکل هستند.