مستند کابوس نیمه شب / روایتی از فرار پادشاه سقوط کرده – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مستند کابوس نیمه شب / داستانی در مورد فرار پادشاه سقوط کرده

شما در حال تماشای مستند کابوس نیمه شب هستید که از بقایای کتاب خاطرات یک سیاستمدار دوران پهلوی و خاطرات اطرافیان شاه از آرشیوهای ویدئویی استفاده می کند.