جاده ایالت فهرج – زاهدان در منطقه شورگز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان شدید دید افقی در منطقه نمکی گز در جاده فجر – در 5 متری به زاهدان رسید و شدت طوفان تعدادی از مسافران این منطقه را تحت تاثیر قرار داد.