بازگشایی مدارس و دانشگاه های فارس در بهمن ماه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محبی پور در جلسه استانی Comptoir-Siège بعدازظهر شنبه باکرونای فارس گفت: بر اساس مصوبه جدید ستاد مقابله باکرونا از جانب نیمسال دومین سال تحصیلی 1400-1401 شامل دانشگاه ها، مدارس و مراکز آموزشی فارس می شود.

وی افزود: بازگشایی این مراکز منوط به رعایت دستورالعمل های بهداشتی خواهد بود و واکسیناسیون یکی از قوانین اصلی است.

معاون استاندار فارس در جایگاه پیشخوان باکرونا همچنین از برنامه ریختن برای بازگشت به حالت عادی با توجه فعالیت های ورزشی در استان ها مطلع وی گفت: در آینده نزدیک با رعایت نکات بهداشتی و انجام مراحل واکسیناسیون ورزشگاه ها با 30 درصد ظرفیت بازگشایی می شود.