ناشران در حواله های کاغذی سود می بینند / آژانس های ادبی قدرت می گیرند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با افشین شهنه‌تبار، مدیر و مؤسس انتشارات شمع و مه در ایران و انتشارات کندل و مه در انگلستان، درباره کتاب‌های ایرانی، مهاجران بی‌خانمان و فعالیت‌های آژانس‌های ادبی در سال‌های اخیر برگزار شده است. از رادیو پخش می شود.

شهنه تبار در این نمایش با بیان اینکه آژانس ادبی واسطه بین فرهنگ ها و زبان های مختلف در صنعت نشر است، گفت: این اثر برای دنیا تازگی دارد و حدود یک قرن است که در دنیا وجود دارد. در نشر به دلیل فضای پرخطر و مه آلود باید شرایط متفاوتی برای فعالیت در عرصه بین المللی وجود داشته باشد و به همین دلیل کسانی که وارد این عرصه شدند موفق نشدند.

وی افزود: اگر شرایط روی کار آمدن آژانس های ادبی فراهم شود، وضعیت نشر تغییر می کند، زیرا وجود آژانس ها بسیار ارزشمند است و همه باید برای بقای خود تلاش کنند. در ایران ارتباطی بین سینما و ادبیات وجود ندارد، در حالی که یکی از نقش‌های اصلی آژانس‌های ادبی در دنیا، پیوند با سینما به اقتباس‌های طراحی است و به همین دلیل این آژانس‌ها نقش پر رنگی در دنیا دارند و بسیار پردرآمد هستند. بنابراین اگر در داخل این دستگاه ها تقویت شود به رشد صنعت نشر کمک می کند، اما حتی در دولت فعلی نیز برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد و مسیر دولت قبل طی شد.

مدیر انتشارات شما و مه ادامه داد: حمایت دولت از خانواده ناشران در گرو مدیریت شجاعانه و تغییر دستور کار است. باید یک وزیر شجاع برای حل مشکل وجود داشته باشد. مشکل اینجاست که ناشران فکر می کنند با گرفتن تخفیف کاغذ می توانند سود ببرند، در صورتی که امکان عبور از مرزها و جهانی شدن نشر وجود دارد، در این صورت صنعت نشر زنده می شود.

شهنه تبار در پایان گفت: ظرف 2 سال می توان فرهنگ و ادبیات فارسی را تحت یک آژانس ادبی به دنیا منتقل کرد. اولاً ویراستار باید برای دنیا فکر کند و از میدان انقلاب تا تمام دنیا فکر کند و به دنبال کیفیت آثار باشد تا کمیت، زیرا ما نویسنده و ادبیات معاصر بسیار غنی داریم. اصلا به فکر دولت نباشید.