آسیب به آثار تاریخی فهرج – خبرگزاری مهر ایران و جهان

حمید وحیدزاده در گفتگو با مهر اعلام کرد: شدت طوفان شن در شرق استان کرمان بسیار زیاد است. این طوفان در شهر است فجر به آثار تاریخی نیز آسیب وارد کرد.

وی افزود: نگران وضعیت این ساختمان در صورت تشدید و افزایش سرعت باد هستیم.

بیشترین آسیب را به آسیاب کمیاب، جاده سنگی، محوطه باستانی چهار ریگان وارد کرد. قرج معذ اعلامیه.

لازم به ذکر است طوفان تاکنون خسارتی به ارگ ​​بم وارد نکرده است.