دستگاه های ارزیابی خدمات دولت الکترونیک مشارکت الکترونیکی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، دفتر کنترل و نظارت بر اجرای دولت الکترونیک به عنوان برگزارکننده دوره های «ارزیابی خدمات «دولت الکترونیک» مشارکت آنلاین را برگزار کرد.

ارتقای کیفیت نظارت و ارزیابی خدمات دولت الکترونیک در کشور از طریق مشارکت الکترونیکی و با حضور تمامی دستگاه های اجرایی انجام می شود.

این رویداد الکترونیکی با هدف مهار و جمع‌بندی دیدگاه‌های راهبردی کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت ارزیابی در دوره‌های آتی با دسته‌بندی و انعکاس پیشنهادات و نظرات جمع‌آوری‌شده از سوی مسئولان این گام مهم و مؤثر در رفع موانع اجرایی فعلی و ارتقای کیفیت برگزار می‌شود. خدمات الکترونیکی در کشور ارائه می شود.

شرکت در این نظرسنجی برای دستگاه ها در ارزیابی دوره آتی (نهم) امتیاز مثبت دارد و به مدت 15 روز در بازه زمانی 25 دی لغایت 1 بهمن 92 برگزار می شود.

نمایندگان کلیه دستگاه های اجرایی برای مشارکت در این مشارکت الکترونیکی می توانند به این آدرس مراجعه کنند.