مسابقات تیم های بسکتبال دسته اول گروه شمال در شاهرود


این مسابقات با حضور تیم هایی از مهرام تهران، خانه بسکتبال بابل، آویژه صنعت پارسا تهران و پانام پارت شاهرود در شاهرود برگزار شد.