جدول هزینه ها و هزینه های پزشکی / تفاوت در حق ویزیت و خدمات پزشکی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ ویزیت پزشک عمومی در سال 1400، 52 هزار و 700 تومان تعیین شد. در حالی که هزینه خدمات در همان سال 1400 عدد 138 هزار و 819 تومان را نشان می دهد. این بدان معناست که ما شاهد تفاوت 150 درصدی در نرخ و هزینه خدمات هستیم.

طبق این جدول قیمت ویزیت پزشک متخصص در سال 1400 80000 تومان تعیین شده است در حالی که هزینه خدمات 175000 تومان با اختلاف 119 درصد تعیین شده است.

جدول قیمت و هزینه های پزشکی / تفاوت قیمت ویزیت و خدمات پزشکی

همچنین نرخ ویزیت پزشکان فوق تخصص در سال 1400، 94 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که هزینه خدمات در همان سال 1400، 210 هزار تعیین شده است که نشان دهنده تفاوت 124 درصدی تعرفه و هزینه خدمات است.

نکته قابل تامل در این سه حوزه پزشکی یعنی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در سال 1401 تفاوت 40 درصدی در هزینه خدمات را تجربه کردند. نسیت ما در سال 1400 هستیم.

بر این اساس، سایر تعرفه های تشخیصی و درمانی در سال 1400 با قیمت تمام شده خدمات، تفاوت فاحشی را نشان می دهد که در جدول قابل مشاهده است.