آخرین وضعیت خسارت سیل/بارش در مورموری بی سابقه بود


ایلام – استاندار ایلام با اشاره به آخرین وضعیت خسارت سیل در مورموری، میزان بارندگی در این منطقه در عصر جمعه را بی سابقه دانست.