ششمین جلسه کمیته حقوق و معیشت در جلسه بعدی تشکیل می شود

علی حسین رعیتی فرد در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، درباره تعداد جلسات کمیته دستمزد کارگران که تاکنون برگزار شده است، اظهار داشت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون 6 جلسه برگزار کرده است. اما هیچ تصمیمی در مورد خانواده Is Labor گرفته نشده است.

وی افزود: به احتمال زیاد در جلسه هفته آینده کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، سبد خانوار کارگری مشخص می شود.

به گفته فریعتی فرد، کمیسیون تخصصی تعیین دستمزد کارگران زیر نظر شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار می شود.

به گزارش فارس، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار بر اساس دو عامل تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم امسال تعیین می‌شود.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین درباره حل مشکل کارگاه های تعطیل شده به دلیل بدهی به ماشین آلات گفت: کارگاه هایی که مشکل دارند باید برای تسهیل و رفع موانع تولید به ستاد مراجعه کنند و مشکل خود را در این زمینه مطرح کنند. مراکز استان ها.» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و با حضور نماینده وزارت کار تشکیل می شود.

وی افزود: صاحبان کارگاه هایی که مشکل دارند و برای تسهیل تولید و رفع موانع به ستادها مراجعه می کنند، بدهی آنها معوق می شود و یا بدهی ها به دستگاه هایی مانند برق، آب، گاز یا تامین اجتماعی تقسیم می شود تا از تعطیلی کارگاه جلوگیری شود. و این بدهی ها نیز باید به تدریج پرداخت شود.

به گفته رعیعتی فرد، دبیرخانه ستاد تسهیل و سد راه تولید در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر است و وزارت کار نیز به عنوان عضوی از این ستاد حضور دارد و کارگاه هایی که مشکل دارند، بدهی آنها توزیع شده است. با مراجعه به این صندلی تاخیر از ماشین آلات گرفته می شود تا از تعطیلی کارگاه های تولید جلوگیری شود.

انتهای پیام/ب.