سیل مورموری تلفات جانی نداشته است


ایلام- مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: تاکنون تلفات جانی بر اثر سیل «مومووری» گزارش نشده است.