رکورد 95 میلی متر باران در 6 ساعت / تیم های امداد و نجات آب را تخلیه کردند


ایلام – ثبت 95 میلی متر باران در 6 ساعت باعث جاری شدن سیل در بخش مورموری آبدانان و خسارت به منازل شد.