خسارت سیل به منازل در مورموری آبدانان


ایلام-سیل جمعه شب به منازل ساکنان شهر مورموری شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام خسارت وارد کرد.