وضعیت اسفبار شهرستان مورموری آبدانان


ایلام – سیل در شهرستان مورموری آبدانان در جنوب استان ایلام وضعیت بحرانی ایجاد کرده است.