مشاهده | درگیری شدید در فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور؛ درگیری با مجریان قانون

مشاهده |  درگیری شدید در فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور؛  درگیری با مجریان قانون

پس از برگزاری دیدارهای پایانی رقابت های کشتی آزاد اوزان 92 و 125 کیلوگرم قهرمانی کشور به عنوان اولین مرحله انتخابی تیم ملی در گرگان، هواداران کشتی بازنده با ورود به محوطه تشک کشتی، نظم تشک کشتی را به هم زدند. منبع: فارس