مشاهده | مشاوره حاذق از یک مستندساز منتخب به رئیسی حدود 4200 تومان

مشاهده |  مشاوره حاذق از یک مستندساز منتخب به رئیسی حدود 4200 تومان

مستندساز منتخب اختتامیه جشنواره عمار گفت: آقای رییسی بسیاری از کارشناسان نگران حذف 4200 ارز هستند. به بررسی ها گوش دهید. منبع: نسیم آنلاین