«کهمان» بهشت ​​لرستان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، سراب و چشمه زلالکهمان» در فاصله حدود 15 کیلومتری شمال شتر از کوه”سبز» مبدأ و در مسیر شتر درختان گردو با طول عمر گاه 500 سال و قطر چندین متر و تولید صدها تن آجیل، گلابی، آلواو انجیر، زالزالک و بلوط را آبیاری می کند و «تا رودخانه»کهماناو متحول شده است.

منبع اصلی رودخانهکهمان“، چشمه “تخت شاه” و چشمه های اطراف آن پس از ریزش به دره.کهمان«آب سراب «خسان» و دیگر چشمه‌های نزدیک به آن و به رودخانه متصل می‌شود.کهمان“فرم

مجموعه ای از دشت های زیبا، آب های خروشان، باغ های وسیع و طبیعت جذاب، این خط به عنوان «بهشت لرستان» مطرح شد.