فساد کشف شده توسط شهردار تهران مربوط به دوران قبل است – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، امانی یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: گزارش فساد ۲۰ هزار میلیاردی رسانه ای در دوره ششم مدیریت شهری اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: در پی صحبتی که در خبرگزاری ایسنا مبنی بر اظهارات شهردار تهران و سخنگوی شهرداری در خصوص ماجرای 20 هزار میلیاردی منتشر کردم، ظاهرا برخی رسانه ها اظهارات من را به گونه ای منعکس کرده اند که به نظر می رسد فساد در این شهر رخ داده است. دوره ششم مدیریت شهری، زمانی که طبق گفته هایشان منظور دوره های گذشته بوده نه این دوره.

امانی در ادامه بیان کرد: به هر حال به عنوان نماینده مردم شریف تهران در شورای شهر ششم همچنان حجم این معضل را به صورت مستند و اثبات شده به شورای شهر گزارش خواهم کرد. تعمیم و اطلاعات ناقص منجر به سوء استفاده از سوی کسانی خواهد شد که سیستم را نمی خواهند.