لزوم جلوگیری از هجوم نقره جویان به زمین های کشاورزی – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری در جمع اعضای شورای بخشداری پیشکوه شهرستان تفت اظهار داشت: دهیاری به عنوان بازوی توانمند و مدافع مردم می تواند در حفظ و نگهداری باغ همکاری موثری با جهاد کشاورزی داشته باشد. و زمین کشاورزی خارج از محدوده و حریم روستا.

وی افزود: سال گذشته 245 مورد کشف تبصره 2 بند 10 قانون حفاظت از اراضی زراعی در شهرستان تفت داشتیم که اجرای این تبصره مأموریت رهبری گروه جهاد کشاورزی است.

جعفری با بیان اینکه یگان حفاظت از اراضی کشاورزی گام های بسیار خوبی در حفظ زمین های زراعی شهرستان برداشته است، گفت: مشارکت مردمی در تماس با سامانه 131 و گزارش تخلفات مربوط به تغییرات غیرمجاز در کاربری اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو بسیار موثر بوده است.