دومین روز از مسابقات بین المللی کشتی در ارومیه

دومین روز از مسابقات بین المللی کشتی در ارومیه