شهردار اکرم آباد یزد معرفی شد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، استاندار یزد در آیین معارفه بخشدار اکرم آباد و فرمانده ناحیه مقاومت شهید منتظر قائم گفت: پس از استخراج بخشداری زارچ و تبدیل شدن آن به شهر، تصمیم به تقسیم بندی شد. بخشداری مرکزی یزد به دو بخش مستقل اکرم آباد و بخشداری مرکزی تقسیم می شود که امروز مدیریت بخشداری اکرم آباد به عهده محمد هادی شهیدی گذاشته شده است.

سید محمدرضا مدرسه ای گفت: با همکاری، همدلی و همراهی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران شاهد اتفاقات خوب و با رضایت بیشتر مردم اکرم آباد خواهیم بود.

وی با اشاره به اعتبارات حاشیه نشینی که برای شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است، خواستار استفاده از فرصت های مالی که دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده برای حاشیه نشینی در نظر گرفته است، برای رفع اولویت ها و نیازهای اساسی روستاها شد.

مدرسی بیان کرد: باید از فرصت هایی که در دوران مدیریت برایمان پیش می آید استفاده کنیم و بهترین استفاده را ببریم.

استاندار یزد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی شورای مسکن در شهرستان ها و استان ها به ریاست استانداران، گفت: انتقال نتایج مصوبات و تسهیلات این شورا ضروری است. بخش مسکن به مردم مناطق از طریق شهرداران، مدیران و بخشداران.

وی افزود: متاسفانه برای جذب تسهیلات بازسازی مسکن روستایی تا جایی که سهمیه در نظر گرفته شده است اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته است تا متقاضیان واجد شرایط بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدرسی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد سهمیه مسکن سال 1401 توسط بانک های یزد جذب شده است، خواستار اطلاع رسانی مناسب مسکن و بازآفرینی شهری از طریق فضاهای تبلیغاتی شهری و ظرفیت خدماتی شهرداری ها برای توزیع بروشور در منازل شد. امسال تسهیلات فوق را جذب کند.

وی همچنین به توانمندی های قرارگاه جهاد امام حسن علیه السلام در روستاها پرداخت و گفت: روستائیان باید از این فرصت استفاده کرده و در بحث آبرسانی، پذیرایی، آسفالت و سایر فعالیت های عمرانی پیگیر باشند.

استاندار یزد ادامه داد: مدیران طی سه ماه آینده سعی کنند ضمن تعامل با معاون عمرانی استاندار، از اعتبارات تخصیص یافته در تبصره 11 برای اجرای پروژه ها در مناطقی که نیاز به ارتقای کیفیت زندگی شهری دارند استفاده کنند.

در این مراسم مسئولیت بخشداری اکرم آباد به محمدهادی شهیدی و سرهنگ زارع به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت شهید منتظر قائم معرفی شد.