شماره جدید مجله خط حزب الله منتشر شد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نود و چهارمین شماره هفته نامه خط حزب الله با عنوان « بستر دریای جهان زیر پای غیور مردان ایرانی » منتشر شد.

خط حزب الله در گزارش هفتگی خود به بررسی ابعاد حماسه تاریخی ماموریت بزرگ دریایی و موفقیت آن می پردازد. آمیز ناوگان 86 این نیرو دریا ارتش دور است کره زمین دارد

یادداشت هفته این شماره، خط تحولات «قدرت مقاومت» حزب الله است. اخیرا سیاست در غرب آسیا و اثربخشی منطق مقاومت بررسی شده است.

این شماره هفته خط حزب الله تقدیم به روح پاک شهید محمد بروجردی