تصرف 2 میلیون متر مربع از اراضی ملی در استان همدان رفع شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی شایسته وی گفت: در راستای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه ها اقداماتی در خوردن در یک سال گذشته توجه دستگاه قضایی استان جلب شده است.

وی افزود: در این راستا و در راستای اعمال تبصره ماده 2 قانون 10، 822 پرونده در سال 1401 تشکیل شد.

دادستان همدان گفت: در نهایت با تلاش، رصد و بررسی انجام شده در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز، دو میلیون متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بستر رودخانه های استان رهاسازی شد. و ضبط کردند.

خانجانی شایسته وی ادامه داد: به منظور اطلاع از ساخت و سازهای غیرمجاز در طول سال، بازدید مستمری از اماکن تبلیغی از جمله بازدید از بستر و حرم رودخانه عباس آباد انجام شد تا از نزدیک مشکلات بررسی و انجام شود. تصمیمات می بینم با اسناد و مدارک کامل تر عمل کنید.