کنعانی حملات رژیم صهیونیستی به دمشق را محکوم کرد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حملات صبح پنجشنبه و جمعه رژیم صهیونیستی به برخی مراکز سوریه در دمشق و حومه آن را به شدت محکوم کرد.

کنعانی وی گفت: متأسفانه و در کمال تعجب جامعه جهانی نسبت به ادامه حملات تجاوزکارانه نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه از جمله فرودگاه های غیرنظامی و حتی مناطق مسکونی این کشور واکنش مورد انتظار و بازدارنده ای نداشته است و همین موضوع رژیم مذکور را تشویق به انجام این حملات کرده است. به نقض حاکمیت و یکپارچگی ادامه دهد.» قلمرو یک کشور مستقل به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و جنایات مکرر علیه شهروندان و سربازان خود را تکرار کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: این گونه اقدامات تجاوزکارانه نقض آشکار و مستمر قوانین و مقررات بین المللی و همچنین تدابیر است. فرافکنی برای توجه را از بحران ها و شکاف های عمیق منحرف کنید درونی؛ داخلی این رژیم و نارضایتی آن از زور درونی؛ داخلی و دهانه ها اخیرا در روابط خارجی سوریه.

کنعانی بار دیگر نهادهای مسئول بین المللی و در بالا شورای امنیت سازمان ملل متحد فوراً از آنها خواست مسئوليت قانونی و شناخته شده در اقدام علیه متجاوز و پیشگیری از تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی و نقض مکرر و آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل.