اولین تصاویر از آماده شدن ارتش اوکراین برای حمله گسترده به نیروهای روسیه را ببینید

اولین تصاویر از آماده شدن ارتش اوکراین برای حمله گسترده به نیروهای روسیه را ببینید

برخی منابع اوکراینی با انتشار عکس هایی از نیروهای این کشور مدعی شدند که ارتش اوکراین برای حمله گسترده به نیروهای روسیه آماده می شود.