بازدید 2200 نفر از موزه های میراث فرهنگی خراسان جنوبی – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بهفرنژاد صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران او بیان کرداز چهارم اسفند تا پایان روز اول فرودین 1402 دو هزار و 200 نفر از موزه های تحت مدیریت میراث فرهنگی خراسان جنوبی بازدید کردند.

معاون میراث فرهنگی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد یک هزار و 928 نفر از موزه های باغ اکبریه بازدید کرده اند، گفت: 10 موزه مدیریت میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی وجود دارد.

بهفرنژاد وی با اشاره به اینکه از 10 موزه، سه موزه در شهرستان بیرجند قرار دارد، ادامه داد: سه موزه نیز در قاین مستقر هستند و شهرستان های فردوس، سرایان، بشرویه و سرایان هر کدام دارای یک موزه تحت مدیریت میراث استان هستند.

وی با اشاره به موزه های واقع در مجموعه میراث جهانی باغ اکبریه افزود: در این باغ و این عمارت موزه هایی مانند موزه مردم شناسی بیرجند وجود دارد که میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان زیادی بوده است.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی یادآور شد: باغ اکبریه در سی و پنجمین اجلاس یونسکو در سال 1390 و قبل از آن، دوم خرداد 1278 با شماره ثبت 2326 به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.