بیمارستان های دولتی پناهگاه مردم/ افزایش مراجعات در ایام تعطیل – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علیایی منش با اشاره به اینکه مجتمع بیمارستانی امیرعلم و بیمارستان سینا دو مرکز اصلی و ارجاعی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، گفت: با توجه به اینکه مجتمع بیمارستانی امیرعلم. مرکز گوش و حلق و بینی و بیمارستان سینا مرکز ضربه بازدید از این دو بیمارستان بسیار زیاد است.

وی افزود: کارکنان، متخصصان، پزشکان و پرستاران در تعطیلات نوروزی با تمام توان در حال ارائه خدمات هستند و مردم از خدمات ارائه شده و ادارات رضایت دارند. پاراکلینیکال فعال هستند

اولیایی منش تعداد مراجعه به این دو بیمارستان در تعطیلات را فراتر از تصور خود دانست و گفت: روزانه حدود 400 تا 500 بیمار به امیرعلم مراجعه می کنند و بیش از 100 بیمار مشکوک به ابتلا در بیمارستان سینا هستند. ضربه خدمات ارائه می شود و در شرایطی که اکثر مراکز بخش خصوصی تعطیل هستند، به نوعی بار زیادی را از دوش مردم برمی دارند و فعالیت آنها در ایام تعطیل و آرامش خاطر بیماران و خانواده هایشان قابل تقدیر است. .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به قرار گرفتن این دو بیمارستان در مناطق جنوبی شهر افزود: بیمارستان های دولتی پناهگاه مردم هستند و خدمات رسانی به مردم در این مراکز از ارزش بالایی برخوردار است. “

اولیایی منش گفت: نواقصی را که در این بازدیدها مشاهده کرده ایم به رئیس جمهور، سرپرست و مدیر اورژانس اعلام کرده ایم تا از معطلی مردم کاسته شود.