اخبار خبرگزاری مهر از ایران و جهان خبرگزاری مهر

نوروز یکی از قدیمی ترین جشن های دوران باستان است که آداب و رسوم بسیاری دارد. یکی از معروف ترین مراسم نوروزی ایرانیان، پهن کردن سفره هفت سین است. امروزه نیز ایرانی ها از چند ساعت قبل از تحویل سال سفره هفت سین را آماده می کنند و غذاهایی که با سین شروع می شود مانند سنجد، سبزی سبز، سمنو، سکه، سیب، سماق و سیر سر سفره می گذارند.