سفیر جدید ترکیه رونوشت استوارنامه خود را به امیر عبداللهیان تقدیم کرد – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجابی کرلانکیچ سفیر جدید جمهوری ترکیه در کشورمان در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این سفر و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.