تصویب مخفیانه بودجه دو ساله فدراسیون فوتبال – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فوق شگفت انگیز فدراسیون فوتبال امروز یکشنبه برگزار شد. بسیاری از زمان این مجلس به اصلاح چند عبارت طبق قانون تعیین تکلیف شد و اعضای کمیته حسابرسی نیز مشخص شدند.

از دیگر دستور کار این جلسه تصویب بودجه فدراسیون فوتبال بود. به گفته هدایت الله ممبینی دبیر کل گزارش بودجه فدراسیون برای سالهای 1400-01 و 1401-02 از 21 روز قبل از در اختیار اعضای مجمع قرار گرفت و بررسی های لازم را انجام دادند.

بر این اساس بودجه هر دو سال بدون اشاره به جزئیات آن ملاقات جلسه به تصویب اعضا رسید. از 81 نفر حاضر در جلسه امروز 67 نفر گزارش بودجه را ارائه کردند رای مثبت دادند و 14 نفر مخالفت کردند.

AT ملاقات امروز گزارش عملکرد فدراسیون نیز با 71 رای مثبت به تصویب رسید.