5 بانک خصوصی منابع فارس را در سایر استان ها خرج می کنند – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر محمد هادی ایمان وی صبح یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پنج بانک خصوصی با توجه به هشدار تیم اقتصادی استان فارس مبنی بر تخصیص تسهیلات به ساکنان استان از محل خود. منبع درآمد هستند، اما به راه خود ادامه می دهند.

محمد هادی ایمان وی با بیان اینکه یکی از عواملی که از ابتدا برای کل مدیریت استان به ویژه مدیریت اقتصادی مهم بود، بحث هزینه ها و منابع بانک ها بود، افزود: مردم فارس سپرده های خود را رها می کنند. در قالب امانت در بانک و انتظار دارند از همان سپرده ها برای حمایت از تولید استفاده شود. در استان فارس هزینه کنند، اما متاسفانه این پنج بانک خصوصی همچنان کمتر از 50 درصد منابع جمع آوری شده از فارس را دریافت می کنند. بیاورید به فارس ها وام می دهند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این بانک ها با سرمایه گذاری منابع فارس ها در سایر استان ها به رونق کار و اقتصاد در این استان ها کمک می کنند.