رکورد جابجایی مسافر ریلی به مشهد شکست – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نصیری در خصوص وضعیت ورود زائران به مشهد مقدس گفت: تعداد مسافران خطوط ریلی منتهی به مشهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۷ اسفند از ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار مسافر از مرز عبور کرد.

وی با بیان اینکه این تعداد از زمان راه اندازی خط ریلی مشهد در سال 1336 تاکنون رکورد جدیدی است، ادامه داد: آخرین رکورد جابجایی مسافر با 14 میلیون و 212 هزار و 493 مسافر در ریل های راه آهن منتهی به مشهد در سال 1396 بوده است.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سال 1401 این تعداد مسافر به طور متوسط ​​بین مشهد و 27 شهر و مرکز استان از طریق 75 تا 78 قطار مسافربری جابجا شدند.