57 درصد از ذخایر سد مخرانی کرمانشاه پر است – خبرگزاری مهر

محمودرضا شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه دارای 12 سد مخزنی است که ظرفیت این سدها یک میلیارد و 350 میلیون متر مکعب است.

وی افزود: میانگین بارندگی استان کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 284 مترمکعب است که هم اکنون 57 درصد از ذخایر سدهای استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 16 درصد بارندگی ها افزایش یافته است اما این میزان با توجه به خشکسالی های سال های گذشته برای جبران خشکسالی ها کافی نیست.

محمودی گفت: میانگین بارندگی در کرمانشاه در گذشته 485 مترمکعب بوده که 18 درصد کمتر از بارندگی بلندمدت است و برای جبران ذخایر آب زیرزمینی باید بیشتر از میانگین سالانه بارندگی داشته باشیم.

وی ادامه داد: میزان بارندگی در سال های اخیر باعث کاهش 70 درصدی آب های سطحی و 60 تا 70 درصدی آب های زیرزمینی شده است و چاه های غیرمجاز باید با جدیت بیشتری برخورد شود.