بازدید دریادار ایرانی از ناوشکن های چینی و روسی – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت فرماندهان ناوگان روسیه و چین پس از پایان ماه جاری از یگان های شرکت کننده دو کشور بازدید کرد. رزمایش ترکیبی کمربند دریایی ایران، روسیه و چین.

امیر ایرانی در این بازدید هنگام حضور در ناوشکن روسیگورشکوفوی ضمن بازدید از قسمت های مختلف این ناوشکن ها با توانمندی ها و امکانات این یگان آشنا شد و با کارکنان آن گفتگو کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پی دعوت فرمانده یگان چینی شرکت کننده در رزمایش ترکیبی کمربند دریایی 2023 با حضور ناوشکننانینگوی همچنین از قسمت های مختلف این واحد بازدید کرد.

همچنین با حضور فرماندهان یگان های شرکت کننده در رزمایش ترکیبی ایران، روسیه و چین، جلسه بررسی و ارزیابی یگان های این رزمایش برگزار شد.