فرانسه باید از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر پرهیز کند – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توییتر نوشت: اقدام پلیس فرانسه در توسل به خشونت علیه اعتراضات شهروندان این کشور غیرقابل قبول است و نشان دهنده عدم تعهد دولت فرانسه به اصول دموکراسی است. و آزادی بیان.”
،
سخنگوی آژانس دیپلماسی گفت: به دولت فرانسه توصیه می کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر پرهیز کند و از خشونت علیه معترضان دست بردارد.