ترافیک سنگین در بزرگراه تهران – شمال / 176 فوت در 4 روز اول سفر – خبرگزاری مهر

ترافیک سنگین تهران آزادراه - شمالی / 176 فوتی در 4 روز اول سفرها

سردار مومنی رئیس پلیس راه کشور گفت: در 4 روز ابتدایی طرح سفر نوروزی 176 نفر از هموطنان خود را از دست دادیم و بیش از 4 هزار نفر مجروح شدند.