شرایط اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید فراهم شود – خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، با بیان اینکه برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید از روش های ملایم و موثر استفاده کرد، گفت: باید از روش های ملایم و موثر استفاده کرد. به این سمت می روند.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید در دستگاه های اجرایی الگو دیده شود و اراده برپایی آموزش ها در این زمینه وجود دارد.

قاسمی فرزاد افزود: وی از بی توجهی های موجود در کشور استفاده کرد و با یک رخنه فرهنگی سعی در تغییر رفتار و هویت فرهنگی اسلامی مردم ایران داشت که باید به صورت نرم و فرهنگی به آن پرداخت.

وی تصریح کرد: در اغتشاشات اخیر دشمنان قصد داشتند جامعه را از نظر عفاف و حجاب دو قطبی کرده و انسجام اجتماعی را در بین مردم کشور از بین ببرند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه با هرکسی که امید را به یأس و یأس تبدیل کند برخورد می کنم، گفت: وقتی توطئه های دشمنان خنثی شد امنیت و آرامش به جامعه بازگشت.