بازدید ملکه صوفیه از بازارچه خیریه سفارت جمهوری اسلامی اسپانیا را ببینید


ملکه سوفیا مادر پادشاه اسپانیا در آستانه عید نوروز از «بازار خیریه سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا» و هفت سین ایرانی بازدید کرد.