خبر آنلاین – اینفوگرافیک آخرین آمار درگیری در سال 1401

رسیدگی به اختلافات از هر نوع که باشد در جامعه امروزی به عنوان یک آسیب اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آسیب های فراوان دیگری را به دنبال دارد که علاوه بر بار روانی، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. منبع: همشهری

اینفوگرافیک آخرین آمار درگیری در سال 1401

261 263