ارزیابی متفاوت علی کریمی، عادل فردوسی پور و رضا کیانیان از مطهری

  • آقای کریمی فوتبالیست خوبی با تکنیک بود. روابط بد با او باعث شد که او در موضع منفی با نظام قرار بگیرد.
  • آقای فردوسی پور خیلی به نظام کمک کرده است. او در دهه 90 جوانان زیادی را جذب این برنامه کرده بود و آن را دنبال می کرد. آنها بی دلیل و با اهداف سیاسی او را ترک کردند، زیرا فکر می کردند او در حال کسب پایگاه اجتماعی است و می تواند در انتخابات موثر باشد.
  • {رضا کیانیان} شخصیت خوبی دارد و خوب صحبت می کند. او فردی عاقل است و قبلا هم طلبه بوده یعنی جنبه دینی دارد. متعلق به افراد مستقل و آزاد است.

بیشتر بدانید: