هشدار روزنامه جمهوری اسلامی: با این مصوبه نمی توان کشور را «مدیریت» کرد/ اقتصاد ما «بحران» است؛ فرهنگ ما از انقلاب «دور» است.

  • در حالی که باید صرف حل مشکلات اقتصادی مردم می شد، اما به بهانه ارتقای ارزش ها صرف شعار دادن و تحمیق روابط خارجی شد. این آقایان تا جایی که می توانستند منابع، توان و امکانات خود را صرف کارهایی کردند که قرار بود جامعه را به فرهنگ و معیارهای ارزشی نزدیک کند، اما نتیجه عادلانه امروز این است که نسل امروز از فرهنگ و ارزش های مطلوب خود دور شده است.
  • امیدوارم از بخشی از این فرصت ها، امکانات و نقاط قوت برای ارائه کمک های اساسی به نیازمندان استفاده شود. مستضعفان با فرهنگ انفاق مورد توجه قرار می گیرند، اما از مبارزه اساسی با محرومیت و فقر خودداری می کنند. مدعیان ارزش مداری و متفکران خود انقلابی به جای به روز رسانی آمار خانواده های فقیر، بی سرپرست و بیکار در یاد و خاطره خود و اداره کشور، به دنبال جمع آوری آمار عاملان مذاهب و فراریان و کوبیدن بر طبل جنگ قدرت بودند. با این بهانه نتیجه این شد که امروز اقتصاد ما دچار بحران شده و فرهنگ ما آن چیزی نیست که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می خواهد. کشور را نمی توان با این فرمان اداره کرد. رهبران باید اقتصاد را به گونه ای تقویت کنند که مردم با آغوش باز فرهنگ و ارزش ها را پذیرفته و جامعه به عدالت توحیدی دست یابد.

بیشتر بدانید:

2121