مشخصات جدید زیردریایی تندرو وزارت دفاع ایران را مشاهده کنید. کابوس دشمنان در آب ها

مشخصات جدید زیردریایی تندرو وزارت دفاع ایران را مشاهده کنید.  کابوس دشمنان در آب ها

ناو تندرو ذوالفقار اولین شناور دفاعی نیروهای مسلح مجهز به چهار موشک پرتاب عمودی نواب با برد 25 کیلومتر است که توسط وزارت دفاع صنایع موشکی ساخته شده است. منبع: دانشجو