استاد تاریخ دانشگاه پرینستون: اپوزیسیون ایرانی تاریخ را از هر نظر تحریف می کند

به گزارش خبرنگار اندیشکده خبرگزاری فارس، حسن انصاری محقق، مدرس و استاد مدعو دانشکده مطالعات تاریخی انستیتوی مطالعات پیشرفته پرینستون در کانال تلگرامی خود نوشت: تاریخ ایران، روایت او و ملی او. وجدان مهم‌ترین قربانیان تبلیغات مزخرف رسانه‌های اپوزیسیون خارج از کشور طی سال‌های گذشته است. این مخالف که هیچ شناخت درستی از تاریخ ایران و حتی تاریخ شصت و هفتاد سال اخیر ایران ندارد و هیچ درکی از هویت ملی و عناصر تشکیل دهنده آن و جایگاه سنت های دینی و فرهنگ دینی در تاریخ و آگاهی، در سالهای اخیر تحریف کامل تاریخ ایران بود.

از زمان پدر و پسر پهلوی روایتی تحریف شده و وارونه داد و جای خاین و نوکر را عوض کرد. وظیفه همه مردم در تاریخ و تاریخ پژوهی و متن پژوهی و پژوهش های ادبی و ملی این است که با ارائه پژوهش های تاریخی پیرامون این پرسش ها زمینه ارتقای آگاهی تاریخی نسل جوان را برای مقابله با این تحریفات فراهم کنند. چه بسا در کوتاه مدت بتوان با شایعه پراکنی، دروغگویی و خنثی کردن حقایق تاریخی، داستانی پوچ و بی اساس برای مردمی محدود و ناآگاه گفت، اما دیری نمی پاید که این همه تبلیغات واهی از حافظه پاک می شود. . با اندکی مطالعه و دست دروغگویان آشکار می شود. این جماعت از ناآگاهی مردم خود بسیار حساب باز کردند. اما آنها خواب آشفته ای دیدند. ایران ما در طول تاریخ خود فاقد این صحنه سازی ها نبوده است. اما هر بار این ملت تاریخی ایران بود که دروغگویان و بدکاران را ناامید کرد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید