دستگیری مولوی عبدالمجید مرادزهی «مستشار مولوی عبدالحمید» / اتهام وی چیست؟

  • مولوی عبدالمجید مرادزهی مشاور و دوست نزدیک مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان عصر امروز توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد.
  • مولوی عبدالمجید مرادزهی در ماه های اخیر اقدامات متعددی را با هدف ایجاد نگرانی عمومی از طریق ارتباط با رسانه های خارجی انجام داده است.
  • ایرنا نیز به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت: عبدالمجید مرادزهی مشاور و نزدیکان عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان بازداشت شده است. وی گفت: این فرد توسط دستگاه های امنیتی و با قرار قانونی دستگیر شد.
  • وی علت دستگیری این فرد را تشویش اذهان عمومی، ارتباطات متعدد با افراد و رسانه های خارجی و تحریف افکار عمومی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: