یکی از اعضای کمیته کشاورزی: ​​امنیت غذایی با امنیت ملی مرتبط است

حجت الاسلام والمسلمین امیرقلی جعفری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، بودجه را مهمترین سند مالی و اداری کشور دانست و گفت: نباید اسناد و مدارک غیرضروری وجود داشته باشد. اولویت بندی هزینه ها در بودجه، شفافیت منابع و مصارف نیز مهم است، در واقع بودجه باید با پرهیز از تغییر دائمی قوانین، به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.

گزیده‌ای از گفت‌وگوی جعفری را در ادامه می‌خوانید:

بودجه 1402 در بخش کشاورزی راضی کننده نیست، متأسفانه این بخش همیشه عقب مانده است که امسال هم همینطور است. منابع عمومی بودجه 1402 40 درصد افزایش یافته اما کشاورزی 20 درصد افزایش یافته است که با توجه به اهداف، برای بخش کشاورزی متفاوت است.

امسال تحقق الگوی کشت توسط رئیس جمهور رونمایی شده است اما اجرای این طرح و سایر اهداف در بخش کشاورزی سهم بیشتری از بودجه را می طلبد و با 20 درصد امکان تحقق این طرح ها وجود ندارد.

با این بودجه برنامه ریزی شده در بخش کشاورزی کشاورز متضرر می شود، در همه کشورها به بخش کشاورزی توجه ویژه ای می شود زیرا امنیت غذایی خط قرمز هر کشوری است و این نکته باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

امنیت غذایی کشور با امنیت ملی پیوند خورده است، اولویت اول تغذیه مردم است، اما این بودجه به طور کامل اولویت ها را پوشش نمی دهد.

در بودجه سال 1402 توجه ویژه ای به بخش آب شد، تخصیص مجدد آب و تعرفه آب صنعتی در بودجه دیده شد که منجر به بهره وری آب می شود.

پیش بینی 30 هزار میلیارد تومان برای پروژه های آبرسانی رقم خوبی است و 13 هزار میلیارد تومان در ردیف های مختلف برای مقابله با تنش آبی اضافه شده است و پیشنهاد می شود این میزان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

46220