اظهارات قابل توجه معاون وزیر اقتصاد را مشاهده کنید زنده: دادن وام به مردم ممنوع نیست اما…


معاون وزیر اقتصاد گفت: اعطای وام به افراد بلامانع است، محدود است! یکی از عوامل تورم اعطای وام به افراد توسط بانک هاست!